EDUCO - CONSULT, s. r. o.

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
IČO: 36663484
DIČ: 2022231882

Informácie o kancelárii EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v nasledovných oblastiach:

 

- Daňové poradenstvo

- Účtovníctvo

- Mzdy a personalistika

- Kurzy účtovníctva a daní

- Ekonomické a finančné kurzy

- Manažérske a marketingové kurzy

- Personálne poradenstvo

- Sociálne a pracovné právo

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

- Požiarna ochrana

 

Organizovanie seminárov, kurzov a školení na komerčnej báze.

S kým môžete prísť do kontaktu?

EDUCO – CONSULT s.r.o.

Vysokoškolákov 4

010 08  Žilina

Kde nás nájdete?